Tuesday, January 17, 2012

က်ေနာ္သိခဲ့တဲ့ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္

က်ေနာ္သိခဲ့တဲ့ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္

Monday, January 16, 2012

ေရႊရည္စိမ္အေျပာင္းအလဲလား လူထုလိုလားတဲ့ဒီမိုကေရစီရဲ႕ေျခလွမ္းအစလား

စစ္မွန္ေသာျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႕ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၏ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို တရား၀င္ လႊတ္ေပးျခင္းသည္ အျပဳသေဘာဆန္ေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းပင္ျဖစ္သည္ ။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို မတရားဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းထားေသာ အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးမွ လႊတ္ေပးျခင္းအား ျပည္သူတရပ္လံုးမွ ေနရာတိုင္းတြင္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာႀကိဳဆိုႀကသည္ ။ယခုလို ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနေသာလူထုက အနာဂတ္၌္ တိုးတက္ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ တိုင္းျပည္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေကာင္းရဲ႕ဆိုျပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္သန္းမႈေတြ လူထုမ်က္လံုးမ်ားတြင္ မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႕ျမင္လိုက္ရသည္ ။ တခ်ိန္ထဲမွာပင္ မွားယြင္းေသာစနစ္၏ ရိုက္ခ်က္ေႀကာင့္ ေန႕စဥ္က်ဆင္းေနေသာ စီးပြားေရးႏွင့္အတူ ဘ၀ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကို လူထု၏ မ်က္ႏွာတျပင္လံုးတြင္ ထင္ဟပ္ေနေပသည္ ။

အတိတ္က စစ္၀ါဒီမ်ား၏ မွားယြင္းေသာ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားႏွင့္ ယံုႀကည္ခ်က္ေႀကာင့္ ႏိုင္ငံေရးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားမွာ အမွန္တကယ္ဆိုလွ်င္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္ျပီး တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုေကာင္းစားေရးအတြက္ ဘ၀ႏွင့္အသက္ကို စေတးခဲ့သူမ်ားျဖစ္ျခင္းေႀကာင့္လည္း လူထုတရပ္လံုးက ၀မ္းနည္း ၀မ္းသာထိုက္ထိုက္တန္တန္ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုႀကျခင္းလည္းျဖစ္ေပသည္ ။

၀မ္းနည္းသည္ဆိုရာတြင္ ခိုင္လံုေသာ သတင္းရပ္ကြက္မ်ား၏ အဆိုအရ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရာႏွင့္ခ်ီျပီး ဆက္လက္ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခံေနရဆဲေႀကာင့္ျဖစ္ျပီး တျခားတဖက္မွာ ေရရွည္ျပည္တြင္းစစ္ေႀကာင့္ ကခ်င္ေဒသမွျပည္သူျပည္သားမ်ားေန႕စဥ္ေသေႀက ေနကာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အိုးပစ္အိမ္ပစ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေပသည္ ။ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း သံုးသပ္ေျပာဆို ေဆြးေႏြးရလွ်င္ အမ်ိဳးသားရင္ႀကားေစ့ေရးအတြက္ အတိတ္က အမုန္း အျငိဳးအေတး အာဃာတေတြကင္းစင္ျပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သင္ပုန္းေခ်ေရးမူအရ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကို ဒီမိုကေရစီအတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားမွ ႏိုင္ငံတကာ ခံုရံုးတြင္တရားစဲြဆိုမႈမ်ား မလုပ္ေဆာင္ေတာ့သည့္နည္းတူ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရဖက္မွလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ဆိုရာ၌ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေသာ သူမ်ားကိုသာမက လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈျဖင့္ဆက္ႏြယ္ဖမ္းဆီးထားသူအားလံုးကိုလည္း လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသင့္ပါသည္။အနာဂတ္တိုင္းျပည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ေနရာတိုင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား အထူးလိုအပ္ေနေပသည္ ။

၈၈၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ ယံုႀကည္ခ်က္ေႀကာင့္ အက်ဥ္းက်သူမ်ား၏ လြတ္ေျမာက္လာျပီးေနာက္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားအရ သူတို႕၏တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုအေပၚထားရိွေသာ အနစ္နာခံမႈ ၊ ေစတနာတရားမ်ားသည္ လူထု၏ႏွလံုးသားကို လႈပ္ခါႏိုင္စြမ္းျပီး ျပည္သူမ်ား မ်က္ရည္ျဖိဳင္ျဖိဳင္ က်ခဲ့ရေပသည္ ။ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုေကာင္းစားေရးအတြက္ သူတို႕ဘ၀ကို ဆက္လက္စေတးမည္ ျဖစ္သလို အတိတ္သမိုင္းမွ သင္ခန္းစာမ်ားကို သံုးသပ္ျပီး လူထုလိုလား ေတာင့္တခ်က္မ်ားကို အနာဂတ္အတြက္ ပံုေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႀကမည္ ျဖစ္ေပရာ ျပည္သူတရပ္လံုး ၀မ္းေျမာက္မဆံုးျဖစ္ေနေပသည္ ။

ယံုႀကည္ခ်က္ေႀကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားမရိွပါဘူးဟု အဆက္မျပတ္ျငင္းဆိုေနရာမွ မထင္မွတ္ပဲ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ အပါအ၀င္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊ ဦးခြန္ထြန္းဦးလို တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊ စေသာႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ဦးခင္ညႊန္႕လို ေထာက္လွမ္းေရးအုပ္စုမ်ားကို ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာျမန္မာအစိုးရမွ လႊတ္ေပးခဲ့မႈအေပၚထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကို ျပည္တြင္း ျပည္ပတြင္ ေနရာတကာမွ ေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနေပသည္ ။

ႏိုင္ငံတကာမွ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးပါက စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႕မ်ားကို ရုပ္သိမ္းေပမည္ျဖစ္သျဖင့္ အေကာင္းဖက္မွရႈျမင္သံုးသပ္လွ်င္ အနာဂတ္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးအတြက္ေကာင္းမြန္လာမည္ဟုယူဆရေသာ္လည္း အတိတ္ကာလကလို လူတစ္စုမွသာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ျခစားမႈမ်ားမျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒသမ်ား ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမီ ျဖစ္ရန္လိုအပ္ေပသည္ ။ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အာမခံခ်က္ေပးေသာ တိုင္ျပည္၏ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈမွာလည္း အထူးလိုအပ္ေပသည္။

၁၉၆၂ ကာလတုန္းကလို စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းျပီး ၁၉၇၃ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳကာ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ေႀကာင့္ တတိုင္းျပည္လံုး ဆင္းရဲမြဲေတလ်က္ ( ၈၈၈၈ )လူထုအံုႀကြမႈႀကီးျဖစ္ခဲ့သည့္သမိုင္းကို မေမ့သင့္ေပ ။ ထို႕အတူ ၁၉၈၈ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းျပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳျပီး တိုင္းျပည္ကို ဟန္ျပေျပာင္းလဲလွ်င္ ( ၈၈၈၈ ) တုန္းကလို လူထုအံုႀကြမႈႀကီးကို ဖိတ္ေခၚသလို ျဖစ္ေနေပမည္ ။ သမိုင္းဘီးသည္ တပတ္ျပန္လည္ျပီး တိုင္းျပည္သည္ စစ္ရိပ္ စစ္ေငြ႕အေမြဆိုးမ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ကာ လူထုဘ၀မွာ ဆင္းရဲတြင္းနက္သထက္နက္ေနေပမည္။

ထို႕ ေႀကာင့္အနာဂတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ အတိုက္အခံႏွင့္လက္ရိွ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတို႕အေနျဖင့္ ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ ပ်ားလည္းစဲြသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွတိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံကာ နားလည္မႈျဖင့္တည္ေဆာက္ႀကရေပမည္ ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးသည္ အနာဂတ္ျမန္မာျပည္၏ ကံႀကမၼာကို အဆံုးအျဖတ္ေပးေပလိမ့္မည္ ။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရး ပံုစံအရ ျမန္မာ့ အနာဂတ္ကာလတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို မျဖစ္မေန ျဖတ္သန္းရေပမည္ ။ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးသလို အာလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ ႏိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ တည္ေဆာက္ရေပမည္ ။ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ လက္ရိွအစိုးရမွ တရား၀င္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္လွ်င္ အသာစီးရေနေအာင္ဖန္တီး တည္ေဆာက္ ထားျခင္းကိုလည္း ျပင္ဆင္ရေပမည္ ။ သို႕မဟုတ္ပါက မတရားဥပေဒသမ်ားကို အတိုက္အခံမ်ားဖက္မွ လူထုအင္အားႏွင့္အတူ ျပဳျပင္ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲရမည့္ အေျခအေနတရပ္သည္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေနေပသည္ ။၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြမွတက္လာမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အပါအ၀င္ အတိုက္အခံအမတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္တခုလို သေဘာထားကာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အျမင္ေကာင္းရန္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေနရာေပးျခင္းမ်ိဳးဟု ဒီမိုကေရစီအတိုက္အခံအင္အားစုတခ်ိဳ႕၏ သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနေပသည္ ။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေနျဖင့္ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ား နည္းတူ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လိုလားပါက အေထြေထြလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို တခ်ိန္ထဲ တျပိဳင္ထဲလႊတ္ေပးသင့္ေပသည္ ။ ထို႕ ျပင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားျဖင့္ တတိုင္းျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲျပီး စစ္မွန္ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးကို စားပဲြ၀ိုင္းမွာ အေျဖရွာသင့္ေပသည္ ။ သို႕ မဟုတ္ပါက အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ မ်ား၏လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အတိုင္း ျပည္မႏွင့္ေတာင္တန္းကို ေသြးခဲြအုပ္ခ်ဳပ္သည့္အသြင္ေဆာင္ေနေပသည္ ။

အနာဂတ္ႏိုင္ငံအတြက္ တိက် ျပတ္သားသည့္ မူ၀ါဒမ်ား စနစ္တက် မရိွပါက ယေန႕ ေခတ္မီကမၻာႀကီးသည္ နည္းပညာအသစ္မ်ားႏွင့္ အရိွန္အဟုန္ျပင္းစြာ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနေပရာ တိုင္းျပည္သည္ ကမၻာ့အလည္တြင္ အစစအရာရာတြင္ ေအာက္က်ေနာက္က်ျဖစ္ျပီး ျပတ္က်န္ခဲ့မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအင္အားေတာင့္တင္းေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံပင္လွ်င္ စစ္အသံုးစားရိတ္ အဆမတန္ႀကီးမားမႈေႀကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ စီးပြားေရး ျခြတ္ျခံဳက်မႈေအာက္၌ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရမ်ားျပားလာခဲ့ရေပသည္ ။

ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈလည္း တဆထက္တဆ ႀကီးထြားလာကာ လူထုဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ အိုဘားမားအစိုးရမွာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္ ။ စိတ္၀င္စားဖို႕ ေကာင္းသည္မွာ အိုဘားမားဦးေဆာင္ေသာ ဒီမိုကရက္စ္တစ္ပါတီကို အဓိကလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ အေႀကာင္းအရင္းထဲမွ တခ်က္မွာ ၂၀၀၈ ေရြးေကာက္ပဲြ ဂတိအတိုင္း၂၀၁၂ အကုန္တြင္ အေမရိကန္တပ္မ်ား အိရတ္မွရုတ္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ထို႕ ေနာက္တိုင္းျပည္တြင္ အလုပ္အကိုင္ အသစ္မ်ားဖန္တီးျပီး တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေပသည္ ။ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရးအႀကီးအကဲမ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီကို လုပ္သက္ ႏွစ္ရာေက်ာ္ ႏွင့္ခ်ီျပီးလုပ္ေဆာင္ေသာ တျခားႏိုင္ငံမ်ားလို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးဘူးဟု ေျပာေနေသာ္လည္း စစ္အသံုးစားရိတ္သံုးစဲြျခင္းကိုေတာ့ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြကို ပံုတူကူးေနသလား ေအာက္ေမ့ရေပသည္ ။

တိုင္းျပည္၏ဘ႑ာေငြေႀကးကို စစ္အသံုးစားရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ပစ္ျပီး တိုင္းျပည္၏တိုးတက္ဖြံ႕ ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စနစ္တက်ရင္းႏွီးျမဳပ္ျခင္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္အသစ္ဖန္တီးျခင္းမ်ား၊လူထုက်န္းမာေရး ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သံုးစဲြျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္ ။ ထိုကဲ့သို႕ စစ္အသံုးစာရိတ္ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ မလဲြအေရွာင္သာလုပ္ရမည့္ ကိစၥမွာ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မေျဖစ္မေန ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ေပသည္ ။

စီးပြာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသည္ ဒြန္တဲြ တည္ရိွေနေပရာ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ လူထုအေပၚတိုက္ရိုက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ကာ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား လူထုမွ ခံစားႀကရသည္ ။

အႀကံအဖန္ ေအာက္စိုက္ေကာင္းေသာ ရာထူးမ်ားမွလြဲျပီး ရသည့္လခ မလံုေလာက္သျဖင့္ ၀န္ထမ္းအားလံုး စာရိတၱခ်ိဳ႕ ယြင္းေနသည္မွာ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ တခုလိုျဖစ္ေနေပသည္ ။ ယခင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္တြင္ ၀န္ႀကီးမ်ားက ျမိဳးျမိဳးျမက္ျမက္လာဘ္စားေနသျဖင့္ ေအာက္ေျခကလည္း အျပိဳင္အဆိုင္စားႀကသည္ ။အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားတိုင္ဖ်က္ျပီး သန္႕ရွင္းေသာ အစိုးရအျဖစ္ရပ္တည္မည္ဟူေသာေႀကြးေႀကာ္သံသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္ ။

လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစေသာ ဒီမိုကေရစီေရး ၊လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား အနာဂတ္ ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖစ္ေပၚထြန္းကားမွသာလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမိန္႕ခြန္းထဲမွာေျပာခဲ့သလို ဟိုလူလာလည္းမ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးရ ၊ ဒီလူလာလည္း မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးရျပီး ဖာႏိုင္ငံႀကီးအျဖစ္မွ ကင္းလြတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေႀကာင္း တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္ ။

သို႕မဟုတ္ပါက ေရႊရည္စိမ္အေျပာင္းအလဲလား လူထုလိုလားတဲ့ဒီမိုကေရစီရဲ႕ေျခလွမ္းအစလား ေမးခြန္းမ်ား တသီတတန္းႀကီး ထြက္ေပၚေနေပသည္ ။

ေအာင္ခိုင္ျမင့္